Utställningar SvKTR 2017

Internetanmälan - officiella utställningar

Internetanmälan - inofficiella utställningar

2017-04-01 Eskilstuna
Inbjudan | PM
Domare: Arne Foss, Norge

2017-05-13 Tånga Hed, Vårgårda
Inbjudan | PM
Domare TT: Lotte Jörgensen, Danmark
Domare LA & TM: Cathrin Lundberg Westin

2017-07-15 Piteå Kvällsutställning
Inbjudan | PM |
Domare, alla raser: Torbjörn Skaar

2017-09-30 Tibethund, Sollentuna
Inbjudan | Buffe | PM
Domare TT: Veronica Green, kennel Verony, England
Domare LA & TM: Leni Finne, Finland

2017-11-25 Vilsta Sporthall, Eskilstuna Inofficiell utställning, öppen för alla raser
Inbjudan | PM
Domare grupp 1, 7 och 8: Maria Lönnhammar
Domare grupp 2, 3 och 5: Carina Ekwall
Domare grupp 4-6, 9 och 10: Sofie Krigholm

Utställningar SvKTR 2018

2018-03-24 Vilsta, Eskilstuna
Domare, alla raser: Tony Moran, Irland
2018-05-11 Tånga Hed, Vårgårda OBS! Fredag
Domare TT: Sonny Ström
Domare LA & TM: Karin Acker, Tyskland

2018-05-12 Tånga Hed, Vårgårda
Domare TT: Karin Acker, Tyskland
Domare LA & TM: Sonny Ström

2018-07-14 Piteå Eftermiddags-/kvällsutställning
Domare, alla raser: Cindy Pettersson

2018-09-29 Tibethund, Sollentuna
Domare TT: Christofer Habig, Tyskland
Domare LA & TM: Hedi Kumm, EstlandÄr din hund dopad?Karta över utställningar 2016